Werkgroep + ABL trekken stekker uit plannen Mariahout!

Als er iets moet gebeuren in Mariahout komen de inwoners bij elkaar. Gaan het gesprek aan en samen bepalen ze welke richting ze uit willen. Zo ook op de door de gemeente aangekochte oude café Slaets met unanieme steun van de gemeenteraad. Hier zou betaalbare woningbouw moeten komen met een dag winkel. Als daar dan in de raadsvergadering een mooi en compleet plan wordt voorgelegd wat ook nog eens goed onderbouwd is door de verantwoordelijk wethouder van een van de drie coalitiepartijen. Dan is het zuur voor Mariahout en zuur voor de wethouder te ervaren, dat, de beide andere coalitiepartijen er de stekker uittrekken. En waarom? Vraag je je af. De argumenten: Het plan vraagt te veel geld uit de reserve. Te dure woningen. 

Te veel geld uit de reserve: De wethouder had duidelijk aangegeven dat dit een mogelijk scenario kon zijn, maar sprak de verwachting uit dat de aanbesteding best wel eens mee kon vallen.

Te dure woningen: dus men wilde goedkopere woningenConclusie dat als de hoeveelheid woningen is vastgelegd en als je die goedkoper maakt de totaalopbrengst minder wordtdus het geraamde verlies wordt groter. Snapt u het nog. Een ander kulargument dat de wethouder terug moest naar de raad als 60 % van het begrootte verlies was bereikt. Dat behoeft geen andere uitleg dat men dan de vrijheid wil hebben om dan alsnog de stekker eruit te trekken. Echt te gek voor woorden.

Als laatste nog dit. Deze 2 partijen wilde het negatieve resultaat zou laag mogelijk houden. Maar met dit besluit ligt het plan weer maanden stil. Met de huidige kostenstijging voor bouwen, inflatie en hogere rente, zal het verlies voor de gemeente alleen maar toenemen.

Tot zover de raadsleden Louis Peeters en Frans van Zeeland.

KVK: 84455152 

Fiscaalnummer: 863217564

Voor vragen? Mail of bel ons.

+31 (0) 624305342

Vestigingsadres:

De Nieuwe Erven 8

5738 BX  Mariahout

Laarbeek

Volg ons op

© 2022 – Ouderenappelhvl. All rights reserved. Made by: tdt-ict.com