Bestuurswisseling

Laarbeek – Het Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek heeft op vrijdag 23 juni 2023 een

Extra algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur vroeg aan de leden om in te stemmen met de voordracht van: 2 nieuwe bestuursleden. Frans van Lierop en Mari van Kaathoven. De aanwezigen leden stemmen unaniem in met het voorstel van het bestuur. Binnen het dagelijks bestuur heeft Marianne Keeman een stapje terug gedaan en plaats gemaakt voor Mari van Kaathoven als secretaris, van de partij. Verder is Frans van Lierop toegetreden tot het bestuur, als algemeen bestuurslid. De samenstelling van het bestuur ziet er na de algemene ledenvergadering van vrijdag 23 juni 2023, als volgt uit:

Frans van Zeeland     :           Voorzitter a.i.

Gerda Vereijken          :           Penningmeester

Mari van Kaathoven   :           Secretaris

Frans van Lierop         :           Algemeen bestuurslid

Louis Peeters              :           Algemeen bestuurslid

Marianne Keeman       :           Algemeen bestuurslid

Laarbeek, laat je hart spreken

De schrijnende oorlogssituatie in Oekraïne raakt ook iedereen in Laarbeek. Het is geen ‘ver van mijn bed’ verhaal.

Ouderen Appèl -Hart voor Laarbeek roept het College van B en W, alle politieke partijen en inwoners in Laarbeek op om zo snel mogelijk mensen uit Oekraïne op te vangen en een veilige plek te geven in de Gemeente Laarbeek.

De veiligheidsregio’s in Nederland zijn op zoek naar 50.000 opvangplekken.

Vele van ons kunnen zich niet voorstellen wat een oorlog betekent. De beelden die we zien, spreken boekdelen over hoe een soevereine staat en haar volk in de ellende wordt gestort. En waar vele mensen een veilig heenkomen zoeken. Als Laarbeek kunnen en moeten we ook in aktie komen.

In veel leegstaande gebouwen kunnen we Oekraïners huisvesten. Het College van B en W moet hiervoor een plan maken om de opvang te realiseren.

Beste mensen het is een noodsituatie, dus moet er snel gehandeld worden.

Ouderen Appèl -Hart voor Laarbeek spreekt hierbij nogmaals de Laarbeekse politiek en inwoners aan om een vuist te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen: “Ons Hart kan niet groot genoeg zijn.”

Wellicht zijn er ook Laarbeekers die Oekraïense vluchtelingen op kunnen en willen vangen. Dat zou heel mooi zijn. “Wie een mens redt, redt de hele mensheid”.

Bij deze wil ik na overleg met mijn vrouw een deel van onze woning beschikbaar stellen voor opvang van een passend aantal vluchtelingen. Ook is ons bekend dat een aantal bed en breakfast plekken beschikbaar zijn.

Laarbeek, laat je Hart spreken!

KVK: 84455152 

Fiscaalnummer: 863217564

Voor vragen? Mail of bel ons.

+31 (0) 624305342

Vestigingsadres:

De Nieuwe Erven 8

5738 BX  Mariahout

Laarbeek

Volg ons op

© 2022 – Ouderenappelhvl. All rights reserved. Made by: tdt-ict.com