Onze geschiedenis

Welkom bij Ouderen Appèl Hart Voor Laarbeek

We nemen je graag mee in het verhaal achter onze mooie partij. Natuurlijk zijn we niet de eerste partij in Laarbeek en hebben we daarom nog veel aan u te vertellen. Op deze pagina nemen wij u mee door alle informatie van onze partij.

Wie zijn wij?

Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek is een mix van ambitieuze, ervaren, bevlogen, betrokken vrouwen en mannen die samen een nieuwe politieke partij vormen. Een partij voor jong en oud. Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek is een democratische en sociale lokale partij. Dat betekent dat we niet belemmerd of afgeremd worden door de landelijke standpunten van een partijtop in Den Haag maar beslissingen kunnen nemen puur in het belang van de gemeente Laarbeek en haar inwoners, verenigingen en ondernemers. Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek neemt beslissingen met gezond verstand en door in overleg te gaan met inwoners van Laarbeek. En de inwoners weten het beste welke problemen er spelen in hun dorp of wijk en wat er nu eindelijk eens aangepakt moet worden. Vaak zijn dat hele praktische zaken. Daar zijn geen grote beleidsstukken voor nodig, maar “gewoon doen”.

Ben je overtuigd? Kom in actie en sluit je aan bij onze partij.

Samen voor een sterker Laarbeek

Word lid van onze partij om zo meer inspraak te krijgen in Laarbeek

De strategie

Waar en hoe zetten we op in?

Veel burgerleden raadsleden en wethouders hebben zich in die jaren op bevlogen wijze ingezet voor het welbevinden van onze prachtige gemeente. Bij de voorbehandeling in de diverse commissies geven deskundige leden van Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek vanuit eigen kennis of gebaseerd op overleg met andere partijen zo goed mogelijke adviezen. In de raad nemen de raadsleden van Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek gesteund door die adviezen onderbouwde besluiten. Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en bevolking. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente Laarbeek waarbij het algemeen belang telkens voorop staat.

Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek neemt haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar om een optimale politiek te voeren door zich als een onafhankelijke plaatselijke partij in te zetten voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers van de gemeente Laarbeek.

Een goed leefklimaat wordt niet alleen gemaakt door de omgeving en de natuurlijke gesteldheid van de gemeente. De basis wordt gevormd door de integriteit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren. Solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid zullen de grondbeginselen moeten zijn en blijven. De aanspreekbaarheid, de communicatie en de bereidheid tot overeenstemming en/of tot een compromis te komen zal de toekomst van onze gemeente schitterend inhoud geven. De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, de schouders niet op te halen of de verantwoording op de buren af te schuiven, zal de basis moeten vormen voor een goed leefklimaat. Een leefklimaat dat toch al gekenmerkt wordt door beperkingen en gebreken.

KVK: 84455152 

Fiscaalnummer: 863217564

Voor vragen? Mail of bel ons.

+31 (0) 624305342

Vestigingsadres:

De Nieuwe Erven 8

5738 BX  Mariahout

Laarbeek

Volg ons op

© 2022 – Ouderenappelhvl. All rights reserved. Made by: tdt-ict.com