Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek. Hij/zij is te bereiken via email adres: secretaris@ouderenappelhvl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld als aspirant-lid, lid, lid-donateur of donateur of als vrijwilliger en omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(s);
 • Social media account(s);
 • Bankrekeningnummer;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Aanmelden als aspirant-lid, lid, lid-donateur, donateur of als vrijwilliger;
 • Aanvragen van verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van nieuwsbrief, notulen, uitnodigen, activiteiten en het partijprogramma;
 • Vermelding wijzigingen in Statuten, Huishoudelijk regelement en Privacyverklaring;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap als aspirant-lid, lid, lid-donateur, donateur of als vrijwilliger worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ouderenappelhvl.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretariaat.

Ouderen Appel – Hart voor Laarbeek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen;

Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden bekend gemaakt op onze website.

KVK: 84455152 

Fiscaalnummer: 863217564

Voor vragen? Mail of bel ons.

+31 (0) 624305342

Vestigingsadres:

De Nieuwe Erven 8

5738 BX  Mariahout

Laarbeek

Volg ons op

© 2022 – Ouderenappelhvl. All rights reserved. Made by: tdt-ict.com