Laarbeek – Naast de vijf nu al in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen, doet er aan de gemeenteraadsverkiezingen nog een zesde (nieuwe partij) mee: Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek. Lijsttrekker is de politieke routinier Frans van Zeeland.

“Nu ik zelf ouder word, ervaar ik meer wat ouderen op dit moment als probleem ervaren”, geeft Frans van Zeeland aan. Vandaar dat hij zich sterk wil maken voor de stem van de Laarbeekse ouderen. Gesteund door onder meer partijvoorzitter Tom Hoefsloot wil Van Zeeland met Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart een gooi doen naar een raadszetel.

Lukt dit, dan zou het voor Van Zeeland na een jaar een terugkeer zijn in de politieke arena. Tot afgelopen maart was hij namelijk nog raadslid voor Algemeen Belang Laarbeek. Voor die partij was hij eerder ook al wethouder in Laarbeek geweest en vanaf de jaren 80 is Van Zeeland ook al raadslid geweest in eerst Lieshout en later Laarbeek. ‘Met pijn in het hart heb ik moeten constateren dat in aanloop naar de verkiezingen van 2018 ik bij ABL me steeds minder thuis ben gaan voelen. Het is niet mijn keuze dat ik me niet meer kan herkennen in ABL en moet constateren dat onze wegen fors uiteen zijn gaan lopen en het nu beter is dat onze wegen vanaf nu gaan scheiden’, schreef Van Zeeland in maart in zijn afscheidsbrief.

“Daarna heb ik veel steunbetuigingen gekregen van mensen. Ze zien in mij iets van toegevoegde waarde. Dat heeft me enorm goed gedaan. Ik heb veel mensen gesproken, waaronder Tom Hoefsloot en zo is het balletje gaan rollen”, legt Van Zeeland zijn nieuwe stap uit.” De in Mariahout wonende Van Zeeland is zelf 65 en ziet in zijn eigen omgeving problemen waar ouderen tegenaan lopen, zo geeft hij aan. “Boeren gaan met hun tractor naar het malieveld om te protesteren, andere beroepsgroepen doen dit ook. Maar ouderen kunnen hun stem niet verheffen. Mensen lopen vast en weten de weg niet te vinden naar een oplossing.”
Van Zeeland wil er met zijn nieuwe partij voor zorgen dat onder meer de zorg voor ouderen beter geregeld wordt. “Het mag wat mij betreft in de Laarbeekse politiek meer over ouderen gaan.”

Dit wil volgens de nieuwbakken lijstrekker niet zeggen dat ze de jeugd niets te bieden hebben. “Vandaar Hart voor Laarbeek. Ik heb ook jongeren gesproken en die zeggen dat als zaken nu goed geregeld worden, zij er later zelf ook van profiteren.”