Bestuurswisseling

Laarbeek – Het Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek heeft op vrijdag 23 juni 2023 een

Extra algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur vroeg aan de leden om in te stemmen met de voordracht van: 2 nieuwe bestuursleden. Frans van Lierop en Mari van Kaathoven. De aanwezigen leden stemmen unaniem in met het voorstel van het bestuur. Binnen het dagelijks bestuur heeft Marianne Keeman een stapje terug gedaan en plaats gemaakt voor Mari van Kaathoven als secretaris, van de partij. Verder is Frans van Lierop toegetreden tot het bestuur, als algemeen bestuurslid. De samenstelling van het bestuur ziet er na de algemene ledenvergadering van vrijdag 23 juni 2023, als volgt uit:

Frans van Zeeland     :           Voorzitter a.i.

Gerda Vereijken          :           Penningmeester

Mari van Kaathoven   :           Secretaris

Frans van Lierop         :           Algemeen bestuurslid

Louis Peeters              :           Algemeen bestuurslid

Marianne Keeman       :           Algemeen bestuurslid